2 Haziran 2015 Salı

Bu projeye başlamamıza neden olan ve proje sürecinde tüm yoğunluğuna rağmen bizden desteklerini hiç esirgemeyen Hayal Köksal hanıma çok içten teşekkürlerimizi sunarız.

Adımlar
Aylar
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haftalar
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Planlama
Konunun Belirlenmesi (Beyin fırtınası)
Onaylama
Literatür Taraması
Konuların Analiz edilmesi
Çözüm süreci için beyin fırtınası
Çözümlerin analizi
Etkinlik Süreci
Etkinliklerin Planlanması
Hazırlıkların Yapılması
Etkinliklerin uygulanması
Sonuç
Blog hazırlama
PPT hazırlama